Logo

CABECERAAccessibilitat en el portal


La informació i els continguts inclosos en la seu electrònica d'aquesta entitat compleixen amb els principis d'accessibilitat a la informació i als serveis per mitjans electrònics, establits en l’article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la resta de normativa vigent en la matèria.Aquesta entitat té com un dels principals objectius que la seu electrònica siga tan accessible com es puga, d'acord amb els requisits i els estàndards establits en la normativa indicada, per a la qual cosa es realitzen contínues revisions i adaptacions del contingut. No obstant això, si algunes de les pàgines no s'adapten al cent per cent als criteris d'accessibilitat establits, és perquè determinades seccions de la seu electrònica estan en període d'adaptació i revisió, per la qual cosa estaran disponibles d'acord amb els estàndards vigents com més prompte millor.Torna


PIE DE PAGINA

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Navellos, 14. València (Valencia). Tel: 962787450.