Logo

CABECERARequisits mínims

Per a poder accedir a la plataforma i poder fer ús dels serveis que s'hi ofereixen, el ciutadà ha de disposar d'un certificat digital de persona física o jurídica emès per una entitat certificadora reconeguda. Principales Autoridades de Certificación

Els certificats digitals garanteixen la legalitat de les transaccions realitzes per Internet i permeten signar els documents electrònicament per a donar-los validesa jurídica.

Autofirma

Autofirma és l'aplicació de firma electrònica desenrotllada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que permet l'autenticació i firma electrònica de forma senzilla per a l'usuari.

Es tracta d'una aplicació d'escriptori, per tant, ha de ser instal·lada per a procedir al seu ús des de les aplicacions d'Administració Electrònica que requerixen de l'ús de certificats digitals. Enllaç de descàrrega, Autofirma


A més, en l’ordinador ha de disposar dels següents components instal·lats segons el sistema operatiu de què dispose:

Windows:

 • Acrobat Reader versió 8.1 o superior
 • Navegadors web:
  • Internet Explorer 10 i 11
  • Mozilla Firefox 38 o superior
  • Google Chrome 45 o superior

Linux:

 • Acrobat Reader versió 8.1 o superior
 • Navegadors web:
  • Mozilla Firefox 38 o superior
  • Google Chrome 45 o superior


Torna


PIE DE PAGINA

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Navellos, 14. València (Valencia). Tel: 962787450.