Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Accessibilitat

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

Declaració d'accessibilitat

AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU s'ha compromés a fer accessible la Seu Electrònica, de conformitat amb el Reial decret Reial decret 1112/2018 , de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web següents:

Situació de compliment

El lloc web de la Seu Electrònica de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, a causa dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'especifica a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018.

  • En les pàgines en idiomes diferents del castellà poden haver-hi textos en castellà, el canvi d'idioma dels quals no està etiquetat correctament, perquè aquesta situació és transitòria fins a la traducció definitiva automàtica o manual.

  • Poden existir errades puntuals d'edició en alguna pàgina web.

 2. Càrrega desproporcionada.

  • No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable.

  • Poden existir arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria d'aquests sí que els complisquen.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va realitzar el 17 de novembre de 2018, mitjançant una autoavaluació interna duta a terme per AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU .

L'última avaluació externa d'accessibilitat: novembre de 2018.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018, per exemple:

Podeu escriure un correu a accesibilidad@dipualba.es.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que disposa l'article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Política d'accessibilitat de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

D'acord amb allò que disposen els principis d'accessibilitat i disseny universal, es treballa per garantir que tota la ciutadania (amb especial atenció a les persones amb algun tipus de diversitat funcional i persones majors) que es relaciona amb aquesta a través d'Internet, puga accedir a la informació i als serveis electrònics en igualtat de condicions, amb independència de les seues circumstàncies personals, mitjans o coneixements. És a dir, que puga navegar sense trobar dificultats d'accés per la Seu Electrònica de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU .

Estàndards i normativa

La política d'accessibilitat aplicada per AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU està alineada amb les exigències del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Les pàgines de la Seu Electrònica de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU compleixen en l'actualitat amb els requisits de la Norma UNE-301549 v1.1.2:2015, tot i considerant les excepcions del RD 1112/2018. Per tal de dur-ho a terme, es farà una revisió contínua del contingut web nou o modificat.

L'última revisió d'accessibilitat s'ha realitzat al novembre de 2018, mitjançant una avaluació externa.

Característiques de visualització

El lloc web de la Seu Electrònica de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU està dissenyat emprant tècniques que permeten la correcta visualització del lloc en ordinadors i dispositius mòbils, com tauletes o telèfons intel·ligents. Les grandàries de les fonts s'han definit de manera que siga possible ampliar-les o disminuir-les des de les opcions del navegador.

Aquest lloc web s'ha provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i per a les versions suportades per les empreses fabricants. Utilitzar navegadors diferents o de versions no suportades ja per les empreses fabricants pot permetre accedir-hi i visualitzar el contingut de la Seu Electrònica de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU, però no garanteix una total i adequada visualització o disponibilitat de documents o altres funcionalitats. Es poden descarregar actualitzacions o navegadors en els llocs web de les empreses proveïdores d'aquest tipus de programes.

Per al correcte funcionament d'aquesta Seu Electrònica, caldrà que el seu navegador tinga habilitat l'ús de JavaScript i galetes.

Compromís amb l'accessibilitat

Malgrat l'esforç realitzat per AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU, atesa l'enorme quantitat de documents finals (PDF…), pot haver-hi contingut que no complisca les pautes d'accessibilitat exigibles. Si trobeu cap pàgina, document o formulari que no complisca allò establit, o al qual no pugueu accedir correctament, o bé desitgeu formular qualsevol suggeriment, ens ho podeu fer saber a través d'un correu electrònic adreçat a: accesibilidad@dipualba.es

AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Cargando aplicación Precarga de imagen