Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

CE - Declaració d'activitats i de béns, obligacions i drets patrimonials

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > CE - Declaració d'activitats i de béns, obligacions i drets patrimonials

CE - Declaració d'activitats i de béns, obligacions i drets patrimonials

Descripció

Declaració que haurà de realitzar el personal de la AVAF de les activitats i de béns, obligacions i drets patrimonials, en incorporar-se i cessar en el lloc de treball, així com en el moment en què s'inicie una nova activitat (previs els tràmits administratius oportuns) o es produïsca una modificació rellevant de les dades contingudes en la declaració sobre els béns, obligacions i drets patrimonials.  

A aquest efecte es pot entendre que es produeixen modificacions rellevants en els béns, obligacions i drets patrimonials, per exemple, en cas de resultar beneficiari d'una herència, realitzar la compravenda d'un immoble, constituir un préstec hipotecari, acceptar o rebre una donació, etc.  

Quan no corresponga declarar cap canvi relatiu a activitats exercides ni s'hagen produït modificacions rellevants en els béns i drets patrimonials declarats, no serà necessari realitzar una nova declaració fins al moment del cessament en el lloc de treball, sense perjudici de l'aportació obligatòria de la declaració anual de rendes.  

Qualsevol declaració que es presente haurà de ser completa a la data de la signatura quant a les activitats, i béns, obligacions i drets patrimonials, ja que aquesta declaració, en tot cas, substituirà a l'anterior. 

Qui pot realitzar el tràmit?

Tot el personal de l’AVAF.

Quan s'ha de presentar?

Declaració inicial  

  • Per a les persones incorporades en la AVAF amb anterioritat a l'entrada en vigor del Codi ètic (19 de febrer de 2022) i fins a 19 de març de 2022: fins a 19 d'abril de 2022.
  • Per a les persones de nova incorporació a partir de 19 de març de 2022: en el termini d'un mes des de la data de la incorporació en la AVAF.

Declaració posterior a la inicial  

  • Quan es produïsca alguna modificació rellevant en el contingut de l'anterior declaració, haurà de presentar-se una nova declaració (substitutiva de l'anterior), en el termini d'un mes des que es va produir la modificació.

Declaració final  

  • Quan es produïsca el cessament en la prestació del servei en la AVAF, en el termini d'un mes des del cessament.

Normativa d'aplicació

Realitzar el tràmit

  • S'haurà de presentar la declaració a través de la ‘Carpeta ciutadana’ de la seu electrònica de la AVAF (https://sede.antifraucv.es/catalogoservicios.aspx?area=&ambito=3), a través del tràmit electrònic “Declaració anual de rendes”, emplenant el formulari (amb indicació de l'exercici corresponent a la declaració presentada), i adjuntant la declaració signada electrònicament en un fitxer encriptat (Model Annex II encriptat); ); realitzant, posteriorment, l'indicat en les instruccions internes.

Plantilles de documents que cal presentar

Requisits de la sol·licitud

  • S'ha de signar la sol·licitud
  • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen