Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

CE - Declaració responsable de conflicte d'interés

Escut de AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU
Seu Electrònica > CE - Declaració responsable de conflicte d'interés

CE - Declaració responsable de conflicte d'interés

Descripció

Declaració que haurà de realitzar el personal de l'AVAF quan incórrega en situació de conflicte d'interés.  

S'entén per conflicte d'interés qualsevol interferència d'un interés particular en l'acompliment de la seua missió de servei públic en relació amb un assumpte, expedient o activitat concreta.

El conflicte d'interés pot ser real, potencial o aparent.

Qui pot realitzar el tràmit?

Qui es trobe en situació de conflicte d'interés.

Quan s'ha de presentar?

De manera immediata quan es detecte que es donen les circumstàncies concretes de conflicte d'interés respecte de qualsevol expedient o procediment en el qual s'intervinga o es puga intervindre.

Normativa d'aplicació

Realitzar el tràmit

S'haurà d'elevar la declaració corresponent signada electrònicament al director, com a tràmit corresponent dins de l'expedient administratiu en relació amb el qual es done el citat conflicte d'interés. Davant això, el director resoldrà el procedent respecte al citat conflicte d'interés.

Requisits de la sol·licitud

  • S'ha de signar la sol·licitud
  • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU - Q4601431B
C\ Navellos 14 Porta 3
46003 Valéncia (Valéncia)
Precarga de imagen Precarga de imagen